Asse blijft lid van VVSG

Drie jaar geleden nam de gemeente Asse de beslissing om uit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) te stappen. Nu vlak voor het einde van de opzegtermijn maakt het gemeentebestuur een bocht van 180 graden om toch lid te blijven.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is de overkoepelende organisatie waarvan alle 300 Vlaamse steden en gemeenten deel uitmaken. Maar dat was er bijna een minder geweest. Want in oktober 2019 nam de gemeente Asse de beslissing om uit de VVSG te stappen, als eerste gemeente in Vlaanderen. Het gemeentebestuur was niet tevreden over de geleverde prestaties in vergelijking met het hoge lidgeld dat iets meer dan 30.000 euro per jaar bedraagt. “Het lijkt een evidentie dat alle gemeenten lid zijn van de VVSG, maar er moet ook wat tegenover staan”, klonk het toen nog bij burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Nu de opzegtermijn van drie jaar eind deze maand afloopt, evalueerde het gemeentebestuur de beslissing en werd beslist om toch lid te blijven. “De meerderheid maakt hier een opmerkelijke bocht van 180 graden”, klonk het bij oppositiepartijen Anders, ZellikRelegem-VOLK en Groen.

“Soms is een bocht nodig”, antwoordde burgemeester Koen Van Elsen. “Ons signaal is aangekomen, de VVSG heeft bepaalde zaken ter harte genomen. Er vond een zekere kentering plaats na een organisatiewijziging. Ze spelen nu korter op de bal. De VVSG besteed sinds 2019 al meer aandacht aan bepaalde thema’s die we hadden aangekaart. Zoals een scherpere belangenbehartiging en meer aandacht voor de verzuchtingen van leden in de rand rond Brussel.”

Ook vanuit verschillende diensten kreeg het gemeentebestuur de vraag om alsnog lid te blijven. “Bij sommigen was het echt een smeekbede om lid te blijven. Sommige diensten maken veel gebruik van de expertise van de VVSG.”

De VVSG zelf geeft aan dat er inderdaad de afgelopen drie jaar sterk werd ingezet op de opmerkingen vanuit Asse. “Met Asse zijn we, ook na het signaal dat het bestuur in 2019 heeft gegeven, dan ook steeds in constructief overleg blijven gaan”, laat VVSG-woordvoerster Nathalie Debast weten.

“We zijn vertrokken van een nieuwe missie en visie. Dit betekent concreet dat we als ledenorganisatie sterker willen inzetten op onze kernrollen, namelijk belangenbehartiging, kennisdeling en netwerkverbinding. Deze visie is door de nieuwe algemeen directeur Kris Snijkers ook in een nieuwe organisatiestructuur vertaald.”

De Vereniging van Steden en Gemeenten is verheugd dat Asse lid blijft. “Het lidmaatschap van Asse was en is van groot belang voor de VVSG. VVSG is de ledenvereniging en spreekbuis van alle lokale besturen en wil dat blijven. Als belangenbehartiger is het belangrijk alle besturen aan boord te hebben om voldoende gewicht in de schaal te kunnen werpen op Vlaams en federaal niveau.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk