Wachtbekken Zonnevallei kan wateroverlast aan

Het wachtbekken van de nieuwe kmo-zone Zonnevallei langs de Brusselbaan is voldoende uitgerust opdat bij hevige regenval de achterliggende kouters niet overstromen.

Dat zegt schepen van Openbare Werken Guy Uyttersprot (N-VA) in antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Tim ‘t Kint (affligem.nu). Die toonde zich al enkele keren ongerust dat de gracht naar de Koudenbergbeek een onvoldoende verwerkingscapaciteit zou hebben.

‘Bij de heraanleg van de Brusselbaan werd een gescheiden stelsel aangelegd waarbij het afvalwater naar de Bleregemstraat wordt geleid en het regenwater naar de Koudenbergbeek, maar er werden tevens verbindingen aangebracht zodat bij hevige regen de beide afvoerleidingen (naar Koudenbergbeek en naar Bleregemstraat) optimaal benut worden, gelijkaardig als in de toestand van vóór de werken. Dit werd in detail bestudeerd en berekend via een computermodel van het rioolstelsel’, vernam Uyttersprot bij de ontwerper Grontmij.

Vertraagde afvoer

Bij de regenwaterafvoer werd bovendien buffering voorzien in grote kokers. In de regenwaterleidingen van de N9 die aansluiten naar de Koudenbergbeek, is zo ongeveer duizend kubieke meter buffering voorzien.

Door bij hevige regen slechts een beperkt debiet door te laten (met wervelventielen) worden deze kokers gevuld. Na de bui lopen deze terug leeg.

‘Bij aanleg van de verkaveling werd de regenwaterafvoer conform de huidige strenge normen aangelegd. Die houden in dat het regenwater gebufferd moet worden, en enkel vertraagd mag afvoeren naar de beek. Concreet werd in dit project een buffer van 750 m³ aangelegd. Zelfs bij een tweejaarlijkse bui van 149 liter per seconde is het netto effect op de waterloop quasi nihil.’

Er zijn in de verkaveling ook bijkomend regenwaterputten voor hergebruik voorzien.