Opening van nieuwe afdeling kleuter- en lagere school Immaculata Maria in Roosdaal

De gloednieuwe vleugel van de kleuter- en lagere school Immaculata Maria te Roosdaal kreeg op vrijdag 12 januari een officiële opening voor genodigden. Het voormalige klooster heeft plaats gemaakt voor een ruim en lichtrijk gebouw.

Campusdirecteur Emmanuel Loran: ‘Het lijkt ons een geslaagde realisatie, die past in de gefaseerde uitbouw van het masterplan van onze campus. De huidige kleuter- en lagere school, die momenteel quasi 400 leerlingen telt, werd uitgebreid met een nieuwe vleugel richting kerk en bos van Ledeberg. Het is opnieuw een stap in de vernieuwing en uitbreiding van de campus Immaculata Maria, het onderwijsproject waarmee de zusters van Vorselaar ooit gestart zijn. Vanuit het Vorselaars opvoedingsproject streeft de campus door het concept en de specifieke inplanting van het gebouw naar onderwijskwaliteit, waarbij leren en leven hand in hand gaan.

Voor Nathalie Van Heghe, directeur van de basisschool, was de nieuwbouw een antwoord op de infrastructurele noden van de school, in functie van kwaliteitsvol onderwijs. De interessante ligging (grenzend aan het speelbos van Ledeberg) werd architecturaal goed benut: alle lokalen kregen een beglazing over de volledige breedte en hoogte, waardoor het licht volop binnenkomt. De luifels op elke verdieping doen dienst als zonnewering en als buitengang, om op die manier de speelplaats te bereiken.

Emmanuel Loran stipt nog aan ‘dat het gebouw voldoet aan alle hedendaagse normen op vlak van veiligheid en geconcipieerd werd als een zeer toegankelijk gebouw: alle lokalen en buitenruimtes zijn immers bereikbaar voor kinderen en volwassenen die minder mobiel zijn. Het bos als ‘groene long’ naast de speelplaats vormt voor de leerlingen in de klassen een prachtig en rustgevend decor.’

Nathalie van Heghe somt even op: ‘Naast een lift, omvat het gloednieuwe gebouw op het niveau van de speelplaats twee kleuterklassen voor de kleinste kleutertjes en één verdieping hoger een refter en bewegingslokaal voor kleutertjes. Deze twee verdiepingen zijn ook voorzien van sanitair. Op de eerste en tweede verdieping zijn de klassen van de derde graad lager onderwijs gehuisvest.’

Voor de ouders is een speciale opening gepland op vrijdag 26 januari in combinatie met de winterhappening.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland