Gooik, Herne en Galmaarden kondigen fusie aan

Symbolisch op het geografisch middelpunt van Gooik, Herne en Galmaarden werd in het Hof ter Spieringen de intentie tot fusie tussen de drie gemeenten Gooik, Herne en Galmaarden bekendgemaakt. Een noodzaak, volgens de drie besturen. Bever, Lennik en Pepingen stappen niet in de fusie.

De nieuwe fusiegemeente zal 120 vierkante kilometer groot zijn, 25.000 inwoners tellen en uit twaalf dorpen bestaan. De gemeenteraad zal 29 raadsleden tellen, waaronder één burgemeester, zeven schepenen en één voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, aangevuld met twintig raadsleden van meerderheid en oppositie.

“Vorig jaar in september heeft het onafhankelijk studiebureau Probis een studie aangevat om de bestuurskracht van Herne, Gooik, Galmaarden en Pepingen te analyseren”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “Twee weken terug werd de studie aan ons voorgelegd. Expertise en deskundigheid werden onder de loep genomen, samen met onze toekomstvisie en innovatieplannen op vlak van continuïteit van dienstverlening bijvoorbeeld. Ook de financiële capaciteiten werden bekeken en ik kan u geruststellen dat de drie gemeenten vandaag financieel gezond zijn. Op korte termijn ziet alles er nog goed uit, maar niet op langere termijn. We gaan hierin stilaan tegen de grenzen aanlopen. Bepaalde situaties zijn in de toekomst niet meer houdbaar, terwijl vele eenmansdiensten ook de continuïteit in het gedrang brengen. Probis heeft mogelijke scenario’s uitgewerkt, gaande van samenwerkingen tot fusies van drie, vier, vijf tot zelfs zeven gemeentebesturen, al dan niet met steden erbij.”

Diensten

“Belangrijk is dat we de verplichte fusies van volgende legislatuur voor willen zijn”, vult burgemeester Simon De Boeck aan. “Dan zou Galmaarden verplicht bij Geraardsbergen gevoegd kunnen worden en Gooik bij Ninove of Halle. Niemand van ons zit te wachten om deel van een stad te worden waar alles in het centrum gecentraliseerd is en de rest parking wordt. Onze slagzin is duidelijk: groter worden om klein te blijven. Alle dorpen hebben nu nog heel sterk hun identiteit en dat willen we verder in de verf zetten en ondersteunen. We gaan dus werk maken van een dorpenbeleid met twaalf dorpskernen. Wat je waar zal kunnen vinden, moet deel uitmaken van een participatietraject. We gaan bekijken wat we centraal kunnen organiseren zoals bijvoorbeeld de backoffice van diensten waarmee inwoners niet in contact komen, zoals een personeelsdienst. En dan gaan we dus ook kijken wat we in elk van die twaalf dorpen kunnen organiseren. Een paspoort kan misschien op verschillende plaatsen.”

Bedoeling is om uiterlijk tegen 31 december van dit jaar een besluit tot fusie aan de Vlaamse overheid voor te leggen. Het volledige proces moet tegen aanvang van de nieuwe legislatuur klaar zijn. 2025 wordt vervolgens een overgangsjaar waarna alle gemeenten vanaf 2026 samengevoegd zullen zijn. Wordt die boot gemist, dan zou er automatisch opnieuw zes jaar gewacht moeten worden.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland