Natuurpunt Lennik werkt mee aan Gents onderzoek tijdens jaarlijkse paddenactie

Vrijwilligers van Natuurpunt Lennik gaan de komende weken padden en andere amfibieën veilig de weg over helpen naar hun paringsgebied. De afdeling neemt dit jaar ook deel aan onderzoek van de UGent dat de veronderstelde achteruitgang van deze dierensoort in kaart wil brengen.

In de loop van februari ontwaken de padden uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar poelen om zich te gaan voortplanten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. Zo lopen zowel padden als kikkers een groot risico om overreden te worden. Met de paddenoverzetacties helpen de vrijwilligers van Natuurpunt de amfibieën om hun poel veilig te bereiken.

Jaarlijks helpen de vrijwilligers van Natuurpunt om maar liefst honderden tot duizenden padden de straat over te zetten. Natuurpunt M.O. Lennik zette in 2018 nog 1.400 padden over in verschillende straten. In 2022 waren het er maar 499 en vorig jaar 971. Hoewel het aantal geredde padden ieder jaar schommelt, wordt er ook in Lennik een afname vastgesteld.

Hoe groot het probleem is en wat de mogelijke oorzaken zijn, is nog niet gekend. Dankzij de paddenoverzetacties, die Natuurpunt met behulp van vrijwilligers sinds 1981 organiseert, is er al een schat aan gegevens beschikbaar om dit probleem in kaart te brengen. Er worden op verschillende plaatsen padden overgezet. In Sint-Martens-Lennik onder andere in de Palokenstraat en Koestraat, in Gaasbeek in de Oudenaaksestraat en in Opperbusingen in de Katteklauwstraat, Ten Ham en Hemelenveldstraat.

Onderzoekers van de Dierenfaculteit Ugent willen nu samen met Natuurpunt de ernst van de veronderstelde achteruitgang verder in kaart brengen en de oorzaak (of oorzaken) van de achteruitgang onderzoeken, om adviezen te formuleren in de hoop het tij alsnog te keren. De vrijwilligers noteren onder andere geslachtskenmerken van padden en verzamelen dode diertjes, zodat ze kunnen onderzocht worden.

Marijke Wauters is al zeven jaar coördinator van de paddenoverzet in Lennik. Zij neemt ook al sinds 2005 actief deel aan de actie in de Palokenstraat. “Elk jaar is anders en vooral de weersomstandigheden zijn doorslaggevend. We stellen wel vast dat we elk jaar een week vroeger starten”, zegt Marijke Wauters. 

“De grote paddentrek stopt ook steeds vroeger.” Een gemiddelde ‘paddenkalender’ loopt van de tweede week van februari tot de eerste week van april. In 2019 werd de eerste pad overgezet op 13 februari en de laatste op 2 april. Dit jaar schoten de vrijwilligers al op 31 januari in actie. Samen met Arne en Jan van de gemeentelijke groendienst werden de opvangplaatsen ingericht. Er kwamen opnieuw waarschuwingsborden om de bestuurders aan te zetten trager te rijden.

Schermen dwingen de padden naar opvangemmers, waar de vrijwilligers ze kunnen vangen om ze de straat over te zetten, waarna ze hun weg naar een paringsgebied kunnen verderzetten. Dit jaar gaf landbouwer Wim Suenens de toelating om ook langs een akker, verderop langs de Palokenstraat, een paddenscherm te plaatsen.

Natuurpunt Lennik doet voor de overzet een beroep op vrijwilligers die volgens een beurtrol, er iedere avond en ochtend op uit trekken. Wie hieraan wil meewerken of graag actief wordt in de vrijwilligerswerking van deze natuurvereniging kan contact opnemen met Marijke via marij.wau@outlook.com.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland