Bewoners van Zonnelied in Eizeringen kraakten walnoten tot olie voor de Notenkrakken-actie van Cera

In heel België werd er vanaf 20 oktober drie weken lang noten gekraakt. Ook Zonnelied in Eizeringen deed mee aan deze actie. Cera Notenkrakken wil via deze actie mensen naar buiten halen, (her)verbinden met de natuur maar bovendien met elkaar: “De traditie van het rapen en eten van walnoten wordt hersteld”.

Mensen konden walnoten binnenbrengen bij zorgateliers, zoals Zonnelied. Vervolgens zijn medewerkers met een mentale, fysieke of andere beperking de binnengebrachte walnoten gaan kraken zodat er nadien walnotenolie van gemaakt kan worden. Zonnelied vzw, één van de 81 ateliers in België, heeft ook meegedaan aan deze actie. Afgelopen weken konden mensen walnoten binnenbrengen bij hen zodat hun enthousiaste bewoners aan de slag kondeen gaan en deze kondnen kraken. 

MINDER AFVAL, MEER CIRCULARITEIT

Dankzij deze actie zullen er veel minder tonnen walnoten in het groenafval belanden en gaan ze niet verloren voor de voedselketen. De geraapte noten worden gekraakt en vervolgens geperst tot walnotenolie. Door de noten met de hand te kraken en koud te persen, wordt er een lokale walnootolie geproduceerd van de hoogste kwaliteit. De walnootolieis vanaf november ten voordele van de sociale ateliers ook te koop in de deelnemende verkooppunten.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland