Ook recyclagepark Lennik/Pepingen weer open

Op dinsdag 7 april opent het recyclagepark gelegen langs de Brugstraat (hoek Ninoofsesteenweg) te 1670 Pepingen opnieuw de deuren. Zowel inwoners van Pepingen als Lennik maken gebruik van dit recyclagepark, uitgebaat door de Intercommunale Intradura.

Gezien de actuele coronamaatregelen gelden er voor deze heropening ook verstrengde voorwaarden. De openingsuren van ons recyclagepark blijven behouden. Zo kan je er van dinsdag tot vrijdag terecht tussen 14-18 uur en op zaterdag tussen 10-17 uur. Kom alleen! Enkel bij het aanbieden van grote stukken waarbij je hulp nodig hebt om deze te lossen, zal een tweede persoon toegelaten worden.

Wat mag je gezien de coronamaatregelen wel en niet aanbieden?

  • Volgende fracties zijn toegestaan: klein gevaarlijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, hout, papier & karton, grofvuil en tuinafval, gemengde plastics die niet in de PMD zak mogen en herbruikbare goederen.
  • Volgende fracties zijn niet toegestaan: glas, metalen, autobanden, zuiver piepschuim, kurken, plastieken schroefdoppen, asbest, cellenbeton, bouw en sloopafval.

De algemene regel waarbij enkel essentiële verplaatsingen toegestaan zijn, blijven ook hier van kracht. Ga enkel naar het recyclagepark als het écht dringend nodig is. Kan het wachten, stel je bezoek dan uit.

Tenslotte wordt de werking op het recyclagepark ook aangepast. Zo dien je in je wagen te blijven zitten bij het aanschuiven. Een parkwachter zal voor het betreden van het recyclagepark reeds nakijken wat je wenst aan te bieden. Afvalstoffen die je niet kan afleveren, moeten opnieuw mee naar huis. Gezien men minimum 1,5 m afstand dient te houden, wordt het aantal wagens die tegelijk in het park mogen beperkt tot 3. De parkwachter zal je duidelijk aangeven wanneer je het park kan betreden. Wanneer een container vol is, zal je je afval een volgende keer opnieuw moeten aanbieden.

Is een bezoek aan het recyclagepark echt noodzakelijk, hou het dan veilig en wees hoffelijk. Indien de veiligheid in gedrang komt, zal het recyclagepark opnieuw gesloten worden.

Afvalinzameling aan huis
Intradura houdt de huidige dienstverlening voor afvalinzameling aan huis in stand. Om dit te kunnen aanhouden, gelden er sinds 30 maart wel enkele regels i.v.m. de maximaal aan te bieden hoeveelheden:

Afvalstromen in zakken (restafval, pmd, gft): maximaal 3 zakken per fractie, per adres. Afvalstromen die los worden aangeboden (papier & karton, snoeihout): maximaal 0,5m³ per fractie, per adres.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland