Nieuw raadslid voor Lennik²

Op 19 september legde Peter Berckmans de eed af als gemeenteraadslid. Hij vervangt tijdelijk raadslid Lien De Slagmeulder die met bevallingsverlof is. Peter Berckmans was een nieuwe, onafhankelijke kandidaat op de lijst NVA-Lennik Kwadraat bij de verkiezingen. Berckmans stelde meteen een vraag naar de stand van zaken van de feestzaal in de sporthal die nu al jaren leeg staat.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland