Basisschool De Regenboog krijgt nieuwbouw

Sinds 2000 heeft de gemeente al verschillende keren geïnvesteerd in De Regenboog. Zo zijn er containerklassen geplaatst om de groei op te vangen, werd er een sporthal bijgebouwd, sanitair vernieuwd en een deel van de zolder werd omgebouwd tot klaslokaal. In 2022 heeft Herne nog twee klaslokalen boven de speelplaats bijgebouwd, waardoor de school nu ook over een overdekte speelruimte beschikt. “Maar hiermee zijn de noden van De Regenboog niet helemaal opgelost”, zegt het gemeentebestuur. “Daarom hebben we ons ingeschreven voor ‘Scholen van Vlaanderen. De eerste stap van de procedure is nu voltooid. De volgende stappen en het verdere traject zal dit najaar verder bekeken worden.”

Subsidies aanvragen voor nieuwe gebouwen of uitbreiding van bestaande gebouwen kan nog altijd via de gewone procedure via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, alleen levert die langere wachttijden op. Voor een versnelde procedure werd een publiek-private samenwerking in het leven geroepen. Bij deze zogenaamde DBFM-formule staat een vennootschap in voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en dertig jaar onderhoud (maintain). In ruil daarvoor betaalt het gemeentebestuur een beschikbaarheidsvergoeding de komende dertig jaar. Daarna wordt het gebouw gratis overgedragen aan de gemeente.

De oude gebouwen zullen afgebroken worden, met uitzondering van de laatste twee nieuwe klaslokalen. De school zal een nieuwbouw krijgen en zal dan over 2.100 vierkante meter beschikken. Tijdens de bouw zullen de leerlingen ergens anders onderdak krijgen. Het gemeentebestuur is al enkele denkpistes aan het bekijken. “Een van de voorwaarden van zo’n een publiek-private samenwerking is dat we een deel van het gebouw moeten multifunctioneel beschikbaar stellen”, besluit het gemeentebestuur. “In de toekomst zullen dus bepaalde delen van het gebouw een functie krijgen buiten het schooluren. Een concrete timing is er nog niet, maar vermoedelijk zal dit rond 2027 zijn.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland