Vlaams Belang wil inzage studie voetbalstadion

Het Vlaams Belang eist de onmiddellijke publicatie van de haalbaarheidsstudie voor het nieuwe stadion op Parking C van de Heizel op grondgebied Grimbergen.

De partij stelt de eis nu duidelijk is dat het Brussels en het Vlaams Gewest en de Voetbalbond in onderhandeling zijn over dat nieuwe stadion.

‘Blijkbaar wordt een onfrisse koehandel op poten gezet, waarbij Vlaanderen goedkeuring zou geven voor de bouw van het nationale stadion in Grimbergen, in ruil waarvoor Brussel de verbreding van de Ring zou aanvaarden’, stelt senator Bart Laeremans.

‘Intussen stellen we vast dat de fameuze haalbaarheidsstudie inzake kostprijs en mobiliteit, die de Voetbalbond liet opstellen, niet volgens de afspraken verliep. Het gemeentebestuur van Grimbergen werd hierbij op geen enkel moment betrokken of geconsulteerd.’

‘In ieder geval is het onaanvaardbaar dat de studie nog steeds geheim wordt gehouden.’

Vlaams parlementslid Joris Van Hauthem ondervraagt hierover eerstdaags Minister-President Peeters (CD&V).

In conflict met GRUP

Volgens Vlaams Belang druist de bouw van een nationaal voetbalstadion op Parking C in tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRUP) voor dit gebied, dat spreekt een gemengde functie en geen eenzijdige.

‘De bouw van een nationaal stadion annex bijgebouwen en parkeerruimte zal er toe leiden dat heel het terrein in functie zal staan van het stadion, terwijl in het GRUP slechts 5 van de 27 hectare voorzien waren voor stadsrecreatie.’

‘De bouw van een stadion zal nooit de toets van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en van de Raad van State doorstaan’, stelt de partij.

Vlaams Belang herhaalt dat de site van Schaarbeek Vorming een beter alternatief blijft voor een nationale voetbaltempel. Deze locatie wordt volgens de regering ten laatste tegen 2020 vrijgemaakt en gesaneerd. ‘Met wat goede wil kan dit zelfs vervroegd worden.’