Tweede fase heraanleg ‘Den Dollar’ van start

Aan het verkeersplein ‘Den Dollar’ in Ninove start vrijdag 29 november fase 2 van de werken. Dat is iets vroeger dan verwacht.

Fase twee omvat de heraanleg van het noordelijke deel van de Albertlaan.

Net als het zuidelijke deel van de Albertlaan in de eerste fase, krijgt het noordelijke deel in de tweede fase van de werken een nieuwe riolering, nieuwe leidingen, een nieuw wegdek en nieuwe fiets- en voetpaden.

Het einde van de werken van fase 2 wordt voorzien in april 2014.

Aanleg verkeersplein ‘Den Dollar’

Met de werken in Ninove wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), in samenwerking met de stad Ninove en RioP, het onoverzichtelijke knooppunt in Ninove wegwerken.

Op de plaats waar de Brakelsesteenweg, de Albertlaan en de Elisabethlaan samenkomen, moet het verkeersplein ‘Den Dollar’ een duidelijke verkeerssituatie creëren waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland circuleert.

Fase één van de werken wordt op 28 november afgerond, de tweede fase start op 29 november.  

De vernieuwing van het zuidelijke deel van het wegdek tussen de Gentsestraat en de Denderhoutembaan was oorspronkelijk voorzien na fase 1, na overleg werd beslist deze werken uit te voeren op het einde van fase 2. Dit wegdekonderhoud neemt twee weken in beslag nemen.

Verkeershinder

  • Het doorgaand verkeer van Brussel, Edingen en Halle naar Brakel wordt tijdens fase 2 omgeleid via de Brusselsesteenweg (N8), de Koning Boudewijnlaan (N28) en de Aalstersesteenweg (N405).
  • Het verkeer komende van Brakel richting Brussel of Aalst kan niet langer via de werfzone, maar dient om te rijden via de Elisabethlaan (N8), de Leopoldlaan (N8) en de Brusselsesteenweg (N8).
  • Het verkeer richting Brussel neemt daarna verder de Brusselsesteenweg (N8), het verkeer richting Aalst neemt de Koning Boudewijnlaan (N28).
  • Het verre afstandsverkeer tussen Aalst en Brakel/Geraardsbergen wordt in beide richtingen omgeleid via de N460.
  • De Albertlaan wordt tijdens fase 2 enkel opengesteld voor het verkeer richting Brakel. Preulegem wordt opnieuw opengesteld voor tweerichtingsverkeer.
  • De winkelsite langsheen de Albertlaan kan enkel vanuit 1 richting (Aalst -> Brakel) bereikt en verlaten worden.
  • Het verkeer voor het verkeersplein Den Dollar, tussen de Brakelsesteenweg en de Outerstraat, kan via de Brakelsesteenweg tijdelijk in twee richtingen rijden tot aan het kruispunt met de Outerstraat. Dit kruispunt zelf is volledig afgesloten door rioleringswerken. Om de bewoners van de Outerstraat en van Outer te ontsluiten, wordt een plaatselijke lus voorzien: Outer binnenrijden kan via de Bovenhoekstraat, uitrijden gebeurt via de Ziekhuizenstraat.
  • In een deel van de Abdijstraat wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd, meerbepaald het deel van de Abdijstraat tussen de Kloosterweg en de Weggevoerdenstraat, dit voor diegenen die richting de Weggevoerdenstraat rijden.
  • De winkelsite langsheen de Albertlaan enkel vanuit 1 richting (Aalst -> Brakel) kan bereikt en verlaten worden

Meer informatie over de omleiding voor het lokaal verkeer is te vinden op www.wegenenverkeer.be/ninove.