Nieuwe bestemming voor plein Groot Molenveld

In Grimbergen loopt vanaf 12 november het openbaar onderzoek voor het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groot Molenveld.

Het plan wil het – nu nog onbenutte – plein op de hoek tussen de Tangedallaan en Groot Molenveldlaan herinrichten.

Het BPA uit 1997 voorzag nog in een herlokalisatie van de parochiekerk Sint-Cornelius, maar daar werd, na de renovatie van de kerk, van afgezien. Het RUP regelt onder meer de regularisatie van de kerk die dateert uit 1961. Het ging om een noodkerk die destijds werd overgebracht uit Melsbroek.

Het oorspronkelijke plan om twee hoge appartementsblokken te voorzien wordt in het nieuwe RUP herleid tot een kleiner woonproject dat in volume rekening houdt met de overgang tussen het lage kerkgebouw en de al gerealiseerde woonblok langs de Molenveldlaan.

Het bestaande openbare plein, dat grotendeels eigendom is van de gemeente, wordt door de komst van het woonblok verdeeld in twee stukken, maar de nieuwbouw moet een doorgang bevatten tussen beide pleinen.

Het plan bevat ook een aantal voorschriften op vlak van groenbuffering. Een deel van het gebied wordt een private tuin.

Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend tot 10 januari 2014. Alle pdf’s van het RUP zijn hier terug te vinden.

RUP groot molenveld Grimbergen 2