Groen Gooik dient (opnieuw) bezwaar in tegen bouwproject Belle Triene

Groen Gooik heeft deze week opnieuw bezwaar ingediend, deze keer bij de provincie, tegen het project met 14 appartementen en 4 winkels aan de Belle Triene (kruising van de Edingsesteenweg met de Stuivenbergstraat). Zij vinden dit project te stedelijk voor het dorp, het zorgt voor een nog onveiligere verkeerssituatie en er is een probleem met lozing van afvalwater in de natuur.

In de week 14 september 2020 liep er eerder een openbaar onderzoek voor het project. Groen Gooik en enkele buren waren niet opgezet met deze aanvraag en diende hiervoor een bezwaar in. De gemeente had de bouwvergunning geweigerd op 12 november, maar de projectontwikkelaar is in beroep gegaan bij provincie Vlaams-Brabant en dreigt door de partij gelijk te halen. “Er is een te zware impact op de omgeving en de gemeente zelf vindt dat ook en kleurde deze zone als ‘blauw’ in op de zoneringskaart”, aldus Alwin Loeckx. “Wij dringen dan ook aan op een bouwpauze van 2 jaar voor grote projecten en een juridisch onderbouwde bouwvisie. Op dat kruispunt zijn nu al vaak onveilige situaties en grote verkeersdrukte. Het Vlaams gewest heeft plannen gemaakt om deze situatie te verhelpen, maar de uitvoering is niet duidelijk en sleept al jaren aan.”

De deputatie moet ten laatste op 19 mei 2021 een beslissing nemen over het al dan niet goedkeuren van dit project.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland