Infomoment herinrichting Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne tonen de eerste plannen voor de herinrichting van de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272), uitvoering ten vroegste gepland in 2019.

De focus ligt op de aanleg van veiligere, verhoogde fietspaden plus de aanleg van gescheiden riolering in de Langestraat, Hollandstraat en Goteringenstraat.

Binnen de zone 70 worden de fietspaden gescheiden van het verkeer door een lage groenvoorziening. Binnen de zone 50 worden de fietspaden naast de rijweg aangelegd.

Daarnaast wordt de gewestweg ook veiliger gemaakt door de aanplanting van bomenrijen, de plaatsing van middenbermen en de aanleg van veiligheidsstroken, bushavens en vrachtwagenparkings. Ook wordt het kruispunt met de Edingsesteenweg (N285) vernieuwd.

De voorlopige plannen zijn te zien op een infotentoonstelling op 12 mei om 20 uur in GC De Cam, Dorpsstraat 67 in Gooik. Tijdens dit infomoment wordt het project toegelicht en krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland