Galmaarden organiseerde zwerfvuilactiedag

Onlangs hield het lokaal bestuur van Galmaarden een zwerfvuilactiedag, waarmee ze het goede voorbeeld willen geven. Ze konden hiervoor rekenen op enkele personeelsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen, raadsleden, leden van de adviesraden en Mooimakers.

Als landelijke gemeente wil Galmaarden de strijd met de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek aangaan. Het opruimen van al dat afval kost geld, tijd en inzet. Het bestuur zet al heel wat middelen in om het probleem van zwerfafval aan te pakken, maar toch is zelfs die inzet niet altijd voldoende en blijft zwerfafval nog vaak een doorn in het oog. In de ochtend verzamelden de vrijwilligers en gingen ze op pad. Over het hele grondgebied van de gemeente waren 11 routes uitgestippeld. De bedoeling was om op de route de gemeentewegen vrij te maken van zwerfvuil en sluikstort. Om dit te verwezenlijken mochten ze het materiaal van Mooimakers gratis gebruiken. Rond de middag werd er opnieuw verzameld en werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

De technische uitvoeringsdienst heeft nadien al het ingezamelde afval opgehaald.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland