Galmaarden krijgt verschillende nieuwe fietssugestiestroken en zone 30 bij schoolomgevingen

De vraag om de schoolomgevingen in Galmaarden veiliger en zichtbaarder te maken werd in het verleden meermaals aangekaart. De noodzaak voor het gemeentebestuur om alle schoolkinderen veilig naar school te laten komen is prioritair en werd daarom ook ingeschreven in het meerjarenplan. 

Voor het subsidieproject ‘Veilige schoolomgevingen’ werd het studiebureau AACON aangeduid. Er zijn plaatsbezoeken georganiseerd samen met de lokale politie en contactvergaderingen met dienst mobiliteit, de betrokken schepenen, het studiebureau, de schooldirecties en de ouderraden. Zo ontstond er een definitief plan voor de vier scholen (GBS Galmaarden, GBS Herhout, GBS Tollembeek en het St Catharinacollege). Aangezien GBS Vollezele langs een gewestweg ligt, werd deze eerder al grondig aangepakt. Concreet zal het gemeentebestuur een zekere uniformiteit rond de vier schoolomgevingen creĂ«eren. “Het gaat hierbij om een vaste zone 30, fietssuggestiestroken, verlichting aan oversteekplaatsen, snelheidsinformatieborden en verkeersborden bij het binnenkomen van de schoonzones”, aldus schepen Marleen Merckaert (CD&V).

Toch zijn er voor sommige vestigingen specifieke aanpassingen. Zo wil men in GBS Galmaarden de fietsers van de automobilisten scheiden. Zo zullen de fietsers na voltooiing van de inrichting de voetweg achteraan de school kunnen nemen waarvoor de school eerst een try-out hield met positief resultaat. Voor het St Catharinacollege zal een Ă©Ă©nrichtingsverkeer vanaf de Watermolenstraat tot de Nieuwstraat worden ingericht en wordt de Bergstraat een fietsstraat. “In overleg met Agentschap Wegen en Verkeer viel de beslissing om een vaste zone 30 en fietssuggestiestroken in de Kapellestraat vanaf kruispunt Watermolenstraat tot en met kruispunt Hoogstraat in te voeren”, vervoegd schepen Ludo Persoons (CD&V). â€œDit is een onderdeel van het Subsidieproject ‘Veilige schoolomgevingen. Nadat de subsidies zijn toegekend kunnen de werken vermoedelijk in het voorjaar 2022 worden uitgevoerd.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland