Chiro Windekind zet na 77 jaar punt achter werking door dramatisch laag ledenaantal

Door een alarmerend laag ledenaantal ziet de leidingsploeg van Chiro Windekind zich genoodzaakt om na 77 jaar een punt te zetten achter hun werking. De talrijke acties die de Chiro de laatste maanden ondernam, waren jammer genoeg niet voldoende om het voortbestaan te kunnen garanderen. 

“De kleinste, maar fijnste Chiro van Dilbeek”, staat er op de website van Chiro Windekind uit Groot-Bijgaarden te lezen. Al sinds 1945 brengt de jeugdbeweging in Groot-Bijgaarden kinderen en jongeren op zondagnamiddag samen om te spelen en te ontspannen. De afgelopen jaren vonden, ondanks de vele inspanningen van de vereniging en gemeente, te weinig kinderen de weg naar de lokalen aan de Alfons Gossetlaan. “Er wordt dan ook al lang gepraat over een stopzetting”, laat groepsleider Donovan Heylens weten. “Maar echt concreet is het nooit geworden. Na het laatste zomerkamp hebben we een openhartig gesprek gevoerd in de leidingsploeg en met de gemeente. Daaruit kwam een duidelijk doel voor de toekomst van Chiro Windekind.” 

Met een concreet plan van aanpak moest het nieuwe chirojaar starten met minstens 25 leden tegen oktober. “Op onze startdag werd al snel duidelijk dat dit een moeilijke klus ging worden”, vult groepsleider Milan Sergooris aan. “Er daagden amper vijf leden op. Flyeren en bezoeken op scholen, speciale activiteiten en contacten met andere jeugdbewegingen in de buurt leverden jammer genoeg niets op.” 

Op de laatste algemene vergadering werd dan ook het besluit genomen om de werking stop te zetten. Voor de huidige leden wordt er bekeken of ze bij een vereniging in de buurt kunnen aansluiten. “Hoe jammer we de beslissing ook vinden, we begrijpen de leidingsploeg”, aldus schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA). “We willen hun en alle voorgaande ploegen bedanken voor hun wekelijkse inzet en engagement. Het einde van de Chiro betekent niet dat kinderen en jongeren in Groot-Bijgaarden aan hun lot worden overgelaten. Zowel in het masterplan Groot-Bijgaarden als met de visie rond verblijven in de publieke ruimte werken we aan genoeg vrijetijdsbesteding en publieke ruimte voor de jeugd. Het materiaal en de infrastructuur van de Chiro kunnen we zeker ook nuttig gebruiken voor andere initiatieven.” 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland