Dilbeekse student Alin Devriendt (25) maakt pesten bespreekbaar met beeldenboek

De 25-jarige Alin Devriendt woont in Dilbeek en is bachelorstudent Secundair Onderwijs Plastische Opvoeding aan de Odisee hogeschool. In het kader van zijn bachelorproef ‘Artistiek verbonden’ werkte hij een zelf geïllustreerd beeldenboek rond pestpreventie uit. Met verhalen van vier pestslachtoffers -waaronder ook zijn eigen verhaal- hoopt hij het probleem beter bespreekbaar te maken.

Het boek is het resultaat van Alins bachelorproef ‘Artistiek verbonden’, dat pestpreventie in een breder perspectief plaatst. Daarin schetst hij de kracht van artistieke beelden, die vaak meer zeggen dan duizend woorden. Ruth Van Wichelen is docent Plastische Opvoeding en project Kunstvakken in de educatieve bachelor Secundair Onderwijs Ă©n Alins interne promotor is enthousiast en vooral trots over zijn werk. “De illustraties van Alin raken en vertellen een verhaal dat lef vraagt om te delen”, vertelt hij. “Het is mooi om te zien hoe hij als toekomstige leraar op een authentieke manier het verschil wil maken voor zijn leerlingen. Verhalen rond pesten zijn moeilijk te vertellen, juist omdat ze heel gevoelig liggen en dat is altijd al zo geweest. Daarom focust de Alin op hoe het slachtoffer omging met de situatie zelf en brengt hij die situatie in beeld. Zo hoopt hij het onderwerp bespreekbaar te maken op een meer toegankelijke manier.”

Tool voor leerkrachten

Het doel van het beeldenboek is enerzijds aanzetten tot nadenken over pestgedrag, anderzijds het ter beschikking stellen van een didactische tool voor leerkrachten. Voor Alin zelf vormde de eindproef ook een platform om voor het eerst naar buiten te komen met zijn eigen verhaal. “In dit artistieke werk breng ik mijn eigen verhaal en dat van vier andere slachtoffers”, vertelt hij. “Het boek geeft ons een stem. We hebben allemaal lang genoeg gezwegen en nu mag ons verhaal met iedereen gedeeld worden. Wij hopen dan ook dat dit andere gepeste studenten verdere moed mag geven om door te zetten.”

Een printversie van het beeldenboek ‘Van pijn tot papier’ is verkrijgbaar aan 6 euro aan het onthaal van Odisee Campus Dilbeek (zolang de voorraad strekt) of bij de student zelf via devriendtalin@gmail.com. De originele werken zijn te bewonderen in de wandelgangen van Odisee Campus Dilbeek tot eind dit jaar. Adres, openingsuren en een overzicht van de actuele coronamaatregelen voor het bezoeken van de campus zijn terug te vinden via de website van Odisee.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland