Mogelijke invoering van coronapas stuit op weerstand bij Open VLD: “We zullen ons hier op alle mogelijke niveau’s tegen verzetten”

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) krijgt tegenwind in het stadsbestuur voor zijn intentie om ook in Vilvoorde de coronapas in te voeren. De Open VLD-fractie en met name schepen van Lokale Economie Didier Cortois is het beu dat Vilvoorde constant in één adem wordt genoemd met Brussel ‘waar het probleem vele malen groter is’. “We leven hier niet in een ‘hellhole’. Als er hier een burgemeestersbesluit rond komt zullen we ons daar op alle mogelijke niveau’s tegen verzetten.”

Bonte wil evenementen, horeca- of fitnesszaken de kans geven om ook met een Covid Safe Ticket (CST) te werken, als daar vanuit de zaken vraag naar is. Hij doet een oproep aan de Vlaamse regering. “Als er gegronde argumenten zijn om het CST toe te passen, laat lokale besturen dan de beslissing nemen. In Vilvoorde is de vaccinatiegraad laag en het aantal besmettingen hoog: genoeg redenen om het CST uit te breiden.” In Brussel komt zo’n coronapas er wellicht vanaf 1 oktober.

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie mag Bonte zich aan weerwerk verwachten binnen de eigen coalitie. Tijdens deze gezondheidscrisis stond het college zo goed als buitenspel. Maar bij de liberalen is de maat nu stilaan vol.

Als het van hen afhangt komt de coronapas er alvast niet in de Zennestad. “Er werd de voorbije dagen en weken nogal vaak en snel verwezen naar een ‘overloop-effect’ van Brusselaars richting onze stad, maar daar zijn absoluut geen aanwijzingen voor”, zegt Didier Cortois. “We hebben slechts een heel beperkt aantal nachtcafé’s op ons grondgebied en gezien de hoge mate van mobiliteit bij feestvierders lijken steden met een bruisender nachtleven zoals Mechelen, Antwerpen of Gent in mijn ogen toch meer risico te lopen om Brusselaars te zien opduiken die op zoek zijn naar feesten. Het verder inperken van de Vlaamse versoepelingen in de horecasector in onze stad door bijvoorbeeld de invoering van de coronapas is dan ook simpelweg niet aan de orde.”

Cortois vindt het naar eigen zeggen ‘bijzonder vervelend dat de stad constant in een slecht daglicht gesteld wordt’. “Vilvoorde wordt helaas altijd in één adem wordt genoemd met Brussel, waar er écht een veel groter probleem is. We zitten inderdaad met een probleem qua vaccinatie maar die situeert zich bij jongere mensen waar het risico op ernstige complicaties relatief laag is. We zijn bij de koplopers in de vaccinatiegraad van risicogroepen en ouderen. Het constant benadrukken van het ‘gevaar in de rand van Brussel’ mag stilaan gaan stoppen. De imago en commerciële schade die dat teweeg brengt voor handel en horeca zijn niet langer te overzien en vooral louter gebaseerd op gissingen. Ik weet ook wel dat de burgemeester het zo niet bedoeld maar de perceptie bij de mensen is op de duur dat Vilvoorde de 20ste Brusselse gemeente is, wat uiteraard absoluut niet het geval is. We kunnen niet blijven doen alsof wij hier in een ‘hellhole’ leven. Het is hier helemaal niet gevaarlijk en je kan in Vilvoorde op een perfect veilige, aangename en gezellige manier komen winkelen, eten, drinken en vooral genieten.”

Volgens Cortois zal Open VLD zich op alle mogelijk niveau verzetten tegen een mogelijke invoering van de coronapas. “Elk burgemeestersbesluit moet altijd bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Ik kan niet voorspellen dat onze fractieleden zullen meegaan in dit verhaal. De stad hanteert momenteel ook als enige nog bijkomend een sluitingsuur van 1 uur voor de horeca, maar ook daar pleit ik er voor om dit zo snel als mogelijk op een realistische manier te herbekijken en hier niet langer ‘cavalier seul’ te blijven spelen. Het enige waar we vandaag mijns inziens allemaal samen in onze stad moeten mee bezig zijn is het opkrikken van onze vaccinatiegraad, die inderdaad nog te laag is. Alleen samen zullen we hier uitraken, niet door verder te blijven polariseren en sectoren of groepen van mensen te viseren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise