Textielophaling uitgesteld

De textielophaling van 10 augustus in Dilbeek kon niet doorgaan door een juridisch conflict.

Dilbeek stelde met Televil, Wereld Missiehulp en Spullenhulp drie organisaties aan die het textiel bij de inwoners mogen komen ophalen. Zo wil het gemeentebestuur vermijden dat de kledij wordt opgehaald door organisaties die er pure winst mee proberen te maken.

Dit jaar vonden er al drie textielinzamelingen plaats in Dilbeek, waarbij er zo’n 40 ton textiel werd opgehaald. Maar door een klacht van het Vlaams InzamelCentrum Textiel (VICT) loopt er al van bij het begin een juridisch conflict over de inzameling. De organisatie, die via containers textiel inzamelde, beweert dat de aanstellingsprocedure van de drie andere organisaties niet correct verlopen is.

Omdat de juridische strijd al even aansleept, kon de ophaling van 10 augustus niet doorgaan. De gemeente heeft er wel alle vertrouwen in dat de inzamelingen van oktober en december niet in het gedrang komen. Wie met overbodig textiel zit en niet kan wachten tot oktober, kan alles gratis inleveren in het recyclagepark in Groot-Bijgaarden of in Kringwinkel Televil langs de Ijsbergstraat.

 

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland