Nieuw bos van vijf hectare in Pedevallei

In de Pedevallei in Itterbeek is de vzw Pro Natura gestart met het aanplanten van het Herdebeekbos, een bebossingsproject van vijf hectare op vijfhonderd meter van het historische kerkje van Sint-Anna-Pede.

Het perceel tussen de spoorweg en de Herdebeekstraat werd jarenlang gebruikt als GEN-werf.

Er wordt 10.000 stuks bosplantsoen aangeplant, allemaal streekeigen soorten met namen als Gelderse roos, Rode kornoelje, Kardinaalsmuts, Europese vogelkers, Meidoorn, Sleedoorn, Fladderiep en Spork.

Het nieuwe bos en de houtkanten vormen een ideale biotoop voor vele koestersoorten die hun leefomgeving dreigen te verliezen: veldleeuwerik, geelgors, kneu, goudvink, de huismus-en ringmus.

Ook vlindersoorten zoals sleedoornpage, de iepenpage en kleine zoogdieren zoals eikelmuis, dwergvleermuis gaan hun weg vinden naar de houtkanten.

Spelen en leren

Naast het bosgedeelte wordt in het najaar, samen met scholen en verenigingen, een educatieve zone ingericht met de aanleg van een vlinderweide, de bouw van een insectenhotel, het maken van hooitaarten en (na een aantal jaren) de aanleg van takkenrillen.

Enkel een graspad wordt in de natuureducatieve zone intensiever gemaaid. Er komen voorts infoborden met uitleg over dit natuurvriendelijke beheer.

In een open ruimte tussen het bosgedeelte en de natuureducatieve zone wordt volgende jaren een speelzone uitgebouwd met  klim- en klauter speelelementen, rusthoeken en picknickzones.

Het project wordt logistiek en financieel ondersteund door Agentschap Natuur en Bos.

(Foto: gemeente Dilbeek)