Opgewekt Pajottenland voor hernieuwbare energie

Het Pajottenland is een regio met een grote landschappelijke waarde. Deze streek kent heel wat uitdagingen wanneer het gaat over klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast. Maar de typische identiteit van het landschap biedt tegelijk ook kansen om te werken aan klimaatdoelstellingen.Dat kan door in te zetten op hernieuwbare energie, de verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte door landschapszorg. De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Pajopower vzw en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke slaan de handen in elkaar en werken de komende drie jaar aan een Strategisch Project dat de naam ‘Opgewekt Pajottenland’ meekreeg.
“Opgewekt Pajottenland’ wil een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie creëren en inspiratie bieden voor concrete projecten. De centrale vraag hierbij is: Wat is de ideale duurzame energiemix voor het Pajottenland, vertrekkende vanuit het landschap?”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.Om hier een antwoord op te geven, loopt er momenteel een landschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse (hoeveel energie verbruiken we nu, waar willen we naartoe en hoe zullen we dit doen?), een draagvlakanalyse (hoe zien de Pajotten hun landschap en de evolutie ervan?) en een landschapsanalyse (hoe zit het landschap in het Pajottenland in elkaar en uit welke bouwstenen bestaat het?).

‘Opgewekt Pajottenland’ is een participatief project. Het betrekt iedereen die van dicht of van ver iets te maken heeft met het Pajotse landschap bij dit toekomstverhaal.

De gedragen ruimtelijk visie wordt meteen omgezet in concrete en inspirerende projecten. Want zichtbare acties op het terrein, groot en klein, werken als hefboom voor nieuwe initiatieven.
Er zijn vier verhaallijnen, Energieke ondernemers, Klimaatslimme landbouw, Energiek landschap en Klimaatambassadeurs, waar telkens concrete projecten aan ophangen worden.
Vanaf oktober liggen in de gemeentehuizen uit deze regio folders ter beschikking die deze 19 acties opsommen en uitleggen.

De komende maanden maakt het projectteam werk van het op de hoogte brengen van bewoners, ondernemers, experts en lokale besturen, de bekendmaking van de eerste resultaten van de landschapsstudie en zetten ze verder in op participatie om draagvlak te creëren.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/projectpajottenland

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland