Affligem hevelt huisvuil over naar ILvA

Affligem schakelt voor zijn ophaling en inzameling van afval vanaf 1 januari 2014 over op de intercommunale Land van Aalst (ILvA). Het schepencollege legt de plannen volgende week dinsdag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Affligem wil af van het predicaat ‘slechtste afvalleerling van Vlaanderen’. Het bestaande systeem met de stickers verdwijnt.

De gemiddelde Affligemnaar produceert jaarlijks 646,9 kg afval, waarvan 199 kg restafval. Dat is ver boven de Vlaamse gemiddelden, respectievelijk 403 kg en 150 kg, die de nieuwe Affligemse meerderheid ambieert. Het kost de gemeente bovendien handenvol geld: tegenover 518.000 euro ontvangsten staan 1.277.000 euro uitgaven, wat betekent dat Affligem jaarlijks 759.000 euro bijpast, of 60 euro per inwoner. Affligem wil dat tekort terugdringen naar 138.000 euro, of net geen elf euro per inwoner.

DRIE SCENARIO’S

Het schepencollege legde drie scenario’s naast elkaar: verder gaan in eigen beheer of uitbesteden aan Haviland of ILvA. Die laatste kwam duidelijk als voordeligste uit de vergelijking. Buurgemeente Liedekerke stapte enkele jaren geleden al over naar ILvA, dat het afvalbeleid verzorgt in veertien steden en gemeenten in de regio Dender.

Zowel de ophalingen aan huis – nu nog deels in eigen beheer en deels door Haviland – als de uitbating van het containerpark worden vanaf Nieuwjaar aan ILvA overgedragen, waarbij ook de werkwijzen van ILvA worden overgenomen.

Dat betekent onder meer dat het systeem met de stickers verdwijnt, dat glas niet meer via glasbollen maar aan huis wordt opgehaald en dat de ophaling van restafval veertiendaags wordt. ILvA gebruikt voor het groenafval ook een systeem met GFT-containers en compostvaten die ze ter beschikking stellen.

De gemeente en ILvA plannen vanaf 3 november een grootscheepse informatiecampagne aan de bevolking.

GEEN ONTSLAGEN

Van de elf Affligemse personeelsleden die (mee) instaan voor het afvalbeleid wordt niemand ontslagen. Vier vastbenoemde werknemers blijven in gemeentelijk dienstverband, ILvA is bereid de overige zeven contractuelen over te nemen.

OVERGANGSPERIODE

Voor het containerpark komt er een overgangsperiode, waarbij nog tot eind maart met stickers kan worden betaald. Bij gebrek aan weegbruggen in het bestaande containerpark stapt Affligem voorlopig ook nog niet volledig mee in het zogenaamde Diftar-systeem. De bouw van een nieuw containerpark door ILvA wordt wel een prioriteit voor Affligem.

Afhankelijk van de goedkeuring van het RUP Bellekouter komt dat er pas ten vroegste tegen eind 2014. Tot zolang kunnen de Affligemnaren ook nog geen gebruik maken van de andere containerparken in het ILvA gebied (zoals Denderleeuw).