Albrechtlaan verliest bomenrij

Aalst verliest een uniek zicht aan de Albrechtlaan. Binnenkort zullen 51 paardenkastanjes langs de gewestweg doorheen Mijlbeek – vanaf de kerk tot aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg – gerooid worden.

Reden is dat de bomen zijn aangetast door de kastanjemineermot. De grote oude bomen hebben ook last van de bloedingsziekte. De bomen werden visueel gecontroleerd door een expert.

De aanwezigheid van de bloedingsziekte en de kastanjekanker betekent het einde van de bomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verkreeg de nodige vergunning.

Schepen Ann Van de Steen (SD&P): “De gezondheidstoestand van de jonge bomen is ronduit slecht. Gezien de meeste bomen op gevaarlijke locaties staan of ziek zijn is het beter om alle bomen in de straat te rooien. Er zal heraangeplant worden met 38 moeraseiken. Het rooien van de bomen zal een merkbare wijziging in het straatbeeld meebrengen en betekent een drastische inkrimping van het groenvolume, in het bijzonder in de woonkern van Mijlbeek. Een degelijke heraanplanting met hoogstammige bomen is dan ook noodzakelijk en zal in nauw overleg met onze diensten gebeuren.”