Hoeve gesloopt voor uitbreiding gemeenteschool Iddergem

Een aannemer is vanmorgen begonnen met de sloop van de leegstaande hoeve in de Hoogstraat, naast de gemeenteschool van Iddergem. Hierdoor komt er ruimte vrij voor de geplande uitbreiding van de Iddergemse basisschool.

De afbraakwerken duren ongeveer een maand. De schoolkinderen worden op een veilige afstand van de werken gehouden.

De gemeentelijke basisschool in Iddergem (Denderleeuw) barst al enkele jaren uit haar voegen. Om de capaciteitsdruk van het stijgende aantal leerlingen structureel aan te pakken, is een uitbreiding van de school noodzakelijk.

”De bouwplannen voorzien in de nieuwbouw van vier klassen, twee zorgklassen, een polyvalente zaal/refter, een keuken en extra sanitair, op het terrein waar nu de hoeve in de Hoogstraat staat. Op het terrein langs de Aststraat komt bovendien een parking met 26 parkeerplaatsen, zodat de parkeerdruk in de schoolomgeving sterk zal afnemen”, licht onderwijssschepen Jo Fonck (sp.a-Open) toe.

“De totale kostprijs voor het hele project bedraagt 1.462.270 euro, waarvan 560.000 euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.”

“Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om de nieuwe refter als polyvalente zaal in te richten en ter beschikking te stellen van de buurt”, aldus Fonck. “Voor buitenschoolse activiteiten zal het gebouw daarom beschikken over een inkomdeur langs de Hoogstraat. Een tweede inkomdeur langs de achtergelegen speelplaats zorgt voor een veilige circulatie van de leerlingen.”

“Dit dossier verschafte ook een opportuniteit om de mobiliteit op en rond de school aan te pakken”, vult Jan De Nul (CD&V), schepen van Mobiliteit & Patrimonium, aan.

“Zo is het huidige aantal parkeerplaatsen aan de Hoogstraat ruim onvoldoende voor het personeel: slechts 7 plaatsen voor 20 medewerkers. Daarom wordt op het terrein langs de Aststraat een parking voorzien met 26 parkeerplaatsen voor personeelsleden. De parking zal ook voor extrascolaire of socio-culturele activiteiten in de polyvalente zaal gebruikt kunnen worden. Door het wegvallen van de 7 parkeerplaatsen in de Hoogstraat kunnen we hier op termijn trouwens een veiliger circulatie creëren in de vorm van een ‘toegangsplein’ als overgangszone tussen school en de openbare weg. In de Aststraat wordt bovendien een toegang voor fietsers voorzien, gescheiden van de autocirculatie.”

“De nieuwbouw zal voldoen aan hogere isolatienormen (E54-peil) dan bepaald in de EPB-regelgeving”, geeft De Nul nog mee. “Er komen ook 2 regenwaterputten met een totaal volume van 20.000 liter voor de spoeling van de toiletten en onderhoud. Het overstort van de putten is voorzien in een systeem met infiltratiekratten met een totaal volume van 7600 liter. We kiezen bovendien bewust voor waterdoorlatende betontegels voor de speelplaats en grastegels voor de parking. Zo dragen we ons steentje bij aan het milieu.”

Voor de nieuwbouw is ondertussen ook een aannemer aangesteld. “Op 15 februari gaf Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, hiervoor goedkeuring. Dit najaar kan er dus gestart worden met de nieuwbouw”, besluit schepen Jo Fonck.