N41 wel in Gijzegem

Er is een akkoord voor de omleidingsweg N41 Gijzegem. Het project voor de omleidingsweg N41 in Gijzegem mag opgestart worden.

Het stadsbestuur van Aalst besliste principieel werk te maken van deze omleiding die de dorpskern van Gijzegem leefbaar moet houden.

‘De realisatie van deze omleidingsweg wordt gedragen door het beleid maar eveneens door de bevolking’, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).

‘Het is de enige manier om de dorpskern van Gijzegem aantrekkelijk en leefbaar te houden. Nu is dat immers een doorgangsweg richting Dendermonde’, vult schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) aan.

Doordat deze omleidingsweg rond het dorp kan losgekoppeld worden van de doortrekking van de N41 in Lebbeke kan het project al opgestart worden.

Omleidingsweg loskoppelen

Bedoeling is wel zo min mogelijk bijkomend verkeer aan te trekken.

‘Het dossier rond de doortrekking van de N41 zit muurvast. Gelukkig kunnen we het gedeelte van de omleidingsweg loskoppelen. Die weg kan immers de verkeersdruk ter hoogte van de schoolomgeving in het dorp van Gijzegem wegnemen’, legt Casaer uit.

‘De ontsluiting van de bedrijvenzone Denderland kan geoptimaliseerd worden en het biedt bijkomende economische ontwikkelingskansen. We kunnen niet blijven wachten tot het volledige dossier van de N41 tegelijk kan gerealiseerd worden.’

Aalst zal nu overleggen met Dendermonde om dit deelproject apart op te starten.

‘We moeten wel het tracé nog eens bekijken en voor het gedeelte op grondgebied van Dendermonde zullen waarschijnlijk nog onteigeningen en een RUP nodig zijn’, besluit Casaer.