Affligem wil nieuwe woonwijk op site Astravorm

Op de site van het leegstaande fabriekje Astravorm in Essene komt op termijn een nieuwe wijk met ruim 80 woningen.

De gemeenteraad van Affligem stemde dinsdag de voorlopige aanvaarding van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Astravorm – ook bekend als Astraform.

De industriële site met villa, momenteel enkel toegankelijk via de Paddeputstraat maar ook omgeven door de Ternatsestraat en de Hauwijkstraat, ligt al een kleine tien jaar te verkommeren. Het vroegere keukenbedrijf bestaat enkel nog op papier, maar is al lang niet meer actief.

In het Affligemse structuurplan was al opgenomen dat deze site zou worden omgezet tot woongebied, omdat een industriezone in het buitengebied Essene niet langer gewenst is.

Het volledige plangebied omvat 4,3 hectare, waarvan slechts 1,1 hectare zelf als industriegrond staat ingekleurd.

Daarrond bevindt zich een strook landbouwgrond, die echter vooral is ingenomen door diepe tuinen en (paarden)weiden. De landbouwgrond werd niet herbestemd als agrarisch, waardoor het ganse binnengebied rond de site in het project werd opgenomen.

In het voorlopige RUP is sprake van 86 eengezinswoningen, maar dat is geen bindend getal en berekend op basis van referentiesituaties.

Achterkant wordt voorkant

Die diepe tuinen vormen tevens de grote moeilijkheid in dit project. De achterzijde van al die tuinen worden dan immers de voorkanten van bouwgronden, maar dan moeten wel alle eigenaars mee in een realisatieproject willen stappen.

In het RUP ligt ook de nadruk op een groene bufferzone parallel aan het René Mertenspad (kant E40), met een gracht voor de afvoer van regenwater en een reliëfelement als speelzone.

De wijk zelf wordt opgevat als een autoluw woonerf met groene elementen en een collectieve bezoekersparking.

De wijk krijgt een hoofdtoegang via de Ternatsestraat, een tweede toegang via de Paddeputstraat en een trage verbinding met de Hauwijkstraat.

Het dossier gaat binnenkort in openbaar onderzoek. Daarna volgen nog een hele reeks adviezen. Een definitieve goedkeuring van het RUP is pas gepland voor september of oktober 2015.