Site Maïski wordt woonproject

De voormalige kippenslachterij Maïski site in Meldert, sinds tien jaar gewijzigd in burelen en opslagplaatsen met parking, wordt dit jaar gesloopt en maakt plaats voor 45 assistentiewoningen allen met terras, in een nieuwe groenomgeving en alle woningen integraal rolstoel toegankelijk.

In 2016 moeten die klaar zijn. Het zijn de eerste woonzorgvoorzieningen in de Aalsterse deelgemeente. De dorpsbewoners zullen voorrang krijgen.

De verhardingen aan de huidige site maken plaats voor een landschappelijk park voor de bewoners en hun bezoekers.

Zo zal er onder meer een boomgaard zijn, een dierenweide , speelbos en een tiental tuinbouwakkertjes.