Nieuw wegdek in Steenhout

In opdracht van de stad Ninove begint de firma Aswebo uit Drongen op maandag 22 september met de vernieuwing van het wegdek in Steenhout te Denderwindeke.

Behalve de hoofdas, tussen de Rozelaarstraat en de provinciegrens, worden ook nog 3 zijtakken van deze straat vernieuwd, zijnde de verbinding met de Edingsesteenweg en de twee doodlopende delen van Steenhout. De stad investeert € 273.000 in dit project, dat eind oktober zal afgewerkt zijn. De rioleringen worden niet vernieuwd. Wel werden in aanloop van dit project vorig jaar de verlichtingsarmaturen reeds vernieuwd. Hierbij werd gekozen voor energiezuinigere lampen.

‘De stad heeft in het verleden gepoogd om subsidies te bekomen van de Vlaamse Milieumaatschappij, zodat ook in dit gebied een gescheiden rioleringsstelsel kon aangelegd worden’, aldus schepen Evenepoel bevoegd voor Openbare Werken. ‘Toen duidelijk werd dat, ingevolge strengere subsidievoorwaarden, er geen geld moest verwacht worden van Vlaanderen, hebben we dit project op de meerjarenplanning van de stad gezet. Dit wegeniswerk is het eerste eigen project binnen deze legislatuur waarbij het wegdek van een straat vernieuwd wordt over een lengte van ongeveer 1.850 meter’

Topartikels editie Ninove-Dender