Behoefteplan voor sportinfrastructuur

Het gemeentebestuur maakt sinds deze maand een behoefteplan sportinfrastructuur op. In een eerste fase wordt de Grimbergenaar zelf actief bevraagd.

De gemeente Grimbergen telt vandaag 6 sporthallen. Daarnaast zijn er nog verschillende openlucht sportterreinen en werd de laatste jaren geïnvesteerd in ‘meer moderne’ sportfaciliteiten zoals sportkooien en openlucht fitnesstoestellen. Er zijn in de gemeente meer dan 45 sportverenigingen actief en daarnaast sporten heel wat Grimbergenaren individueel of in kleine, vriendschappelijke groep. De bezettingsgraden van de sporthallen liggen hoog, wat duidelijk maakt dat er veel vraag is naar sportinfrastructuur.

“Het is noodzakelijk om met een duidelijke en gedragen visie toekomstige investeringen in sportinfrastructuur te kunnen plannen”, zegt schepen van Sport Jelle De Wilde (CD&V). “We willen goed weten waar de noden en behoeften liggen om zo doelgericht de juiste keuzes te kunnen maken voor toekomstige nieuwe projecten of renovaties.”

In de komende maanden brengt een onderzoeksbureau de behoeften en noden in kaart.

De eerste fase van het traject is een participatieve analyse. Vanaf nu tot en met 2 januari 2024 staat een online bevraging op het participatieplatform ‘Grimbergen denkt mee’. Gedurende één maand kan de Grimbergenaar zijn of haar sportgedrag daar kenbaar maken. Er wordt ook gepolst naar de noden en behoeften van de inwoners op vlak van sportinfrastructuur, ook in de publieke ruimte.

De sportverenigingen zelf worden betrokken via de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad in november.

De gemeente Grimbergen streeft ernaar om tegen maart 2024 een concrete visie met heldere aanbevelingen op papier te hebben. Die zal dan een handleiding of leidraad vormen voor concrete projecten voor de komende jaren.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise