Lions club Aalst steunt project in Lede

De sociale projecten van Lions club Aalst krijgen een autobus. Het is al de vijfde keer dat de serviceclub dit realiseert met de winsten van verschilende activiteiten.

Lions Club Aalst is een serviceclub in Aalst die deel uitmaakt van Lions Club International, een wereldwijde caritatieve organisatie. Lions Club Aalst telt momenteel zo’n 38 leden die zich onbaatzuchtig en creatief inzetten voor het werven van fondsen voor sociale doelen.

Voor het vijfde jaar op rij zal de club een gloednieuwe bus overhandigen aan een sociaal project in het kader van een groeiende aandacht voor mobiliteit voor personen met fysieke of geestelijke beperking.

Na de Valier, Levensvreugde en Teledienst was het dit jaar de beurt aan de vzw Reymeers in Lede.  Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum ‘Zoete Nood Gods’ te Lede en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen.

De instelling beschikt over 62 erkende plaatsen voor beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Met een Mobiel Team proberen ze zorg te voorzien in de thuissituatie voor personen met chronische en langdurende psychiatrische problemen.