Gemeente investeert 350.000 euro in nieuw sportmateriaal

De komende vier jaar zal de gemeente in totaal voor om en bij de 350.000 euro investeren in nieuw sportmateriaal. Een stevige inhaalbeweging is dan ook nodig, want veel materialen waren en zijn versleten, onveilig of niet langer bruikbaar.

In 2023 werden een aantal sportmaterialen aangekocht om de werking binnen verschillende clubs op een kwalitatieve manier verder te zetten. Denk daarbij aan de aankoop van onder meer hockeydoelen, basketbalringen, tafeltennistafels, volleybalscheidsrechtersstoelen en allerhande types palen en netten. Die materialen werden tot op vandaag via een vrij omslachtige administratieve procedure aangekocht.

In maart 2024 treedt een gloednieuwe raamovereenkomst in werking met betrekking tot de aankoop van binnen- en buitensportmateriaal. Die overeenkomst laat de gemeente toe om op een efficiënte manier verouderd of onbruikbaar sportmateriaal te vervangen. Na een doorgedreven selectieproces werd één vaste leverancier aangesteld, die alle sportdisciplines kan bevoorraden.

“Bij de opmaak van een inventaris sportinfrastructuur en -materialen bleek vrij snel dat verschillende materialen al lang toe waren aan vervanging of uitbreiding”, zegt Sportschepen Jelle De Wilde (CD&V). “Gelet op het feit dat duizenden kinderen in onze gemeente elke week meermaals aan sport doen en we ook de ambitie hebben om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten binnen de gemeente, begonnen we aan een grote inhaalbeweging.”

“Door gebruik te maken van een raamcontract kunnen we sneller en efficiënter sportmateriaal aankopen en zo de kwaliteit van het materiaal op korte termijn sterk verbeteren”, vervolgt schepen van Financiën Trui Olbrechts (CD&V). “Onze sporters verdienen immers goed sportmateriaal. Zo’n raamcontract laat ons toe om meteen te bestellen bij de gekozen leverancier, in plaats van telkens verschillende offertes bij verschillende leveranciers te moeten opvragen. Die aanpak was tijdrovend en daar stappen we nu vanaf.”

Aankopen die momenteel op de planning staan en weldra opgestart worden zijn: voetbaldug-outs, turn- en vechtsportmatten, scoreborden, shotklokken, voetbaldoelen, mobiele basketbalringen, klimtouwen, turnblokken, handwalsen en springbalken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise