• Zoekterm

  • Categorieën

  • Tags

Hoeve Heierveld bakt Asschekoeken

Jan Coussens, coördinator van de Heierhoeve, was tegelijk druk bevraagd en gelukkig met de ruime publieke opkomst voor de officiële … Lees meer

Berg zwerfvuil in Ter Heide

In tijden van groeiend milieubewustzijn is het ontgoochelend te zien hoeveel zwerfvuil achteloos wordt achtergelaten in de natuur. De KWB … Lees meer

Applaus voor 400 fietsers

Op 21 maart hield de Fietsersbond haar nationale applausdag. Zoveel mogelijk fietsers en voetgangers werden op een warm applaus onthaald. … Lees meer