‘Nieuwe inburgeringscijfers bewijzen ongelijk Vlaamse Regering’

‘Zonder extra middelen voor inburgering wordt de Rand geabsorbeerd door de hoofdstad Brussel.’

Dat zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde in een reactie op de nieuwe cijfers van de lokale inburgerings- en integratiemonitor die Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA) vandaag bekendmaakte.

De cijfers bevestigen de specifieke situatie van de stad Vilvoorde en de Rand.

Vilvoorde is de snelst groeiende stad van Vlaanderen met een bijzonder groot aandeel kinderen en jongeren.

Het zeer hoge aandeel jongeren en kinderen valt te verklaren uit de grote instroom vanuit het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en de hogere nataliteit bij bevolkingsgroepen van allochtone afkomst.

Het stadsbestuur van Vilvoorde onderlijnt de vaststelling van de minister dat een belangrijk deel van deze groep zich in ‘een dramatische achterstandspositie’ bevindt.

‘De nieuwe cijfers van minister Bourgeois tonen aan dat de Vlaamse regering zich vergiste toen ze in het voorjaar 2013 besliste om voor Vilvoorde en de Randgemeenten niet langer middelen te voorzien voor werkingen met maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren’, stelt Bonte.

‘We hopen dat deze cijfers de minister wapenen om de Vlaamse Regering te overtuigen om werk te maken van een extra financiële ondersteuning van de Rand en de stad Vilvoorde teneinde dit deel van Vlaanderen leefbaar te houden.’

‘Zonder extra mogelijkheden wordt de Rand geabsorbeerd door de hoofdstad’.

‘De gepubliceerde cijfers maken het evident dat de Vlaamse regering terugkomt op zijn beslissing om Vilvoorde voor de periode 2014-2019 uit te sluiten van specifieke middelen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren’, besluit de burgemeester.