Spandoeken moeten anderstaligen aanmoedigen om Nederlands te spreken op de sportclub

‘Samen scoren met Nederlands’, die slogan zal je de komende weken zien opduiken langs sportvelden in de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel. De provincie Vlaams-Brabant stelde de nieuwe campagne woensdag voor in Asse.

De nieuwe campagne van de provincie Vlaams-Brabant moet het Nederlands als verbindende taal in het sportgebeuren in de Vlaamse Rand in de kijker zetten. Sporten is een populaire vrijetijdsbeleving en in de Vlaamse Rand komt een heel divers publiek over de vloer in de sportinfrastructuur. 

Vzw de Rand biedt al enkele jaren, via het project ‘Boest je sportclub’, een ondersteuningspakket aan om in de meertalige context van de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand het Nederlands als verbindende clubtaal op een positieve manier in de kijker te zetten. De centrale slogan hierbij is: ‘Boest je sportclub – Samen scoren met Nederlands’.

“Fijn dat de provincie haar initiatief koppelt aan ons Boest-verhaal. Sport biedt kansen om taal te oefenen en spontaan te gebruiken. Beide acties vormen een mooi geheel om het Nederlands als sporttaal in de kijker te zetten in de regio”, zegt Cindy Van Dijck, coördinator taalpromotie bij vzw de Rand.

De provincie Vlaams-Brabant geeft met een spandoekencampagne deze werking een extra duw in de rug. De negentien gemeenten uit de Vlaamse Rand konden gratis in totaal 146 spandoeken met daarop de boodschap ‘Samen scoren met Nederlands’ bestellen. De gemeenten kunnen deze spandoeken ophangen in hun sportinfrastructuur. Vzw de Rand zorgt ervoor dat de spandoeken ook zichtbaar zijn tijdens beweegactiviteiten in hun eigen centra of sportevents.

“Het is de start van een ruimer project waarbij we sensibiliseren dat Nederlands de verbindende taal is binnen sportclubs en dat het ook een must is om de taal te kennen”, zegt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor Vlaams karakter. “De campagne richt zich zowel op ouders als kinderen. In de Vlaamse Rand, zoals hier in Asse, merken we een heel grote instroom van anderstaligen uit Brussel. We zien vaak dat locals overschakelen naar het Frans, maar zo help je anderstaligen niet.”

De provincie investeerde 3.046 euro in de spandoeken. Daarop staat een qr-code die leidt naar de website www.samenscorenmetnederlands.be, met info over het belang van het Nederlands via getuigenissen van sportieve of andere rolmodellen, info over hoe je je kan inschrijven voor een taalcursus Nederlands en tips hoe je als Nederlandstalige een oefenkans Nederlands kan bieden.

“Taal is het begin van integratie”, vult Sigrid Goethals (N-VA), schepen van Integratie, aan. “Het is een rijkdom die ze jou nooit kunnen afnemen en je het leven veel makkelijker en aangenamer maakt. Een praatje met de buren, opvolging van de kinderen op school, makkelijker aan een job geraken en zoveel meer. Vraag is waarom je het niet zou doen.

Topartikels bij Goeiedag.be