Verenigingen en kleuter- en lagere school zullen terecht kunnen in nieuw schoolgebouw in Mollem

De kleuter- en lagere school in Mollem zal in de toekomst ondergebracht worden in een gloednieuw schoolgebouw. Daar krijgen de verenigingen die nu nog van zaal Kloosterhof gebruik maken ook een plek.

Via het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’ wil de Vlaamse regering de komende jaren een miljard euro investeren in nieuwe scholen. Goed nieuws voor Mollem want het nieuwbouwproject voor GBS Mollem werd als een van de 38 projecten geselecteerd.

Met een kleuterschool aan de Kouter en een lagere school aan de Kasteelstraat bevindt GBS Mollem zich momenteel nog op twee locaties. “Zeker de kleuterschool is verouderd en we staan al even op een wachtlijst voor een nieuwbouwproject in Mollem”, zegt schepen van Onderwijs Johan De Rop. (N-VA).

Het gemeentebestuur maakte deze legislatuur een ferme inhaalbeweging op vlak van onderwijs. Momenteel worden er zowel in Krokegem als in Zellik nieuwe schoolgebouwen opgetrokken en ook een nieuwe kunstencampus staat nog op het programma. Dat maakte dat subsidies vinden voor een nieuwbouwproject in Mollem niet simpel was.

“Gelukkig was het mogelijk om in te tekenen op het project ‘Scholen van Vlaanderen’ om nog op een aanvaardbare termijn ook in Mollem nieuwe schoolgebouwen te realiseren. Concreet zal er een nieuwbouw van 2.712 mÂČ komen in de Kloosterstraat waar momenteel de lagere school gevestigd is. Daar zal zowel het kleuter als het lager onderwijs ondergebracht worden. En er zal een gemeenschapszaal komen waar de verenigingen, die nu nog gebruik maken van zaal Kloosterhof, terecht kunnen. Er was daarover al overleg met de verenigingen om de puzzel te doen kloppen. Door het onderwijs- en verenigingsleven op een locatie samen te brengen, maakte dat ons dossier sterker”, aldus schepen De Rop.

Een concrete timing voor het project kan de onderwijsschepen evenwel nog niet geven. “Scholen van Vlaanderen is een publiek-private samenwerking waardoor we zelf geen baas zijn over de timing. De school geeft een eigen invulling aan de plannen, maar een private partner gaat bijvoorbeeld op zoek naar financiering en een aannemer. Als gemeente moeten we dus niet zelf de investering doen en er is een betere financiering.”

Vermoedelijk wordt er pas ten vroegste over drie jaar gestart met de nieuwbouw. “We zullen de kinderen van de lagere school dan tijdelijk elders moeten onderbrengen”, aldus schepen De Rop. Eens het project klaar is, verhuizen alle schoolkinderen naar de nieuwbouw. “We behouden een klas per leerjaar, het gaat dus niet om een capaciteitsuitbreiding in Mollem.” Wat er nadien met de oude kleuterschool en zaal Kloosterhof gaat gebeuren, daar heeft het gemeentebestuur nog geen beslissing over genomen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk