Anderstaligen krijgen diploma-Nederlands

Steeds meer anderstaligen gaan in Opwijk naar de Nederlandse les.

Het initiatief werd bijna vier jaar geleden genomen als reactie op het toenemend aantal anderstaligen in Opwijk en om die mensen de kans te geven om onze taal aan te leren dicht bij (nieuwe) thuis. Dat (schooljaar) werd van start gegaan met 27 cursisten en 4 lesgevers.

“Dit jaar mochten we rekenen op 94 cursisten voor 9 lesgevers”, meldde OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (N-VA) tijdens de diploma-uitreiking in zaal-Aurelia van het woonzorgcentrum De Oase.

“Het voorbije jaar was er een wisseltendens zichtbaar. In de loop van het jaar kwamen er nieuwe mensen bij, maar er gingen ook weg. Ze volgden intensievere cursussen, verhuisden naar een andere gemeente of keerden terug naar hun thuisland.”

“Er kwamen ook lagere schoolkinderen op de banken zitten om hun Nederlands dat ze leerden in De Boot, De Leertrommel, De Duizendpootrakkers en De Lettertuin, bij te spijkeren.”

“Het is niet gemakkelijk om telkens opnieuw nieuwe cursisten op te vangen en te begeleiden.

De negen enthousiaste lesgevers waren: Carine Stevens, Katrien Van Malderen, Willy Vanderveken, Raph Vandenberge, Susant Francin, Hendrika Galle, Luc Van Hoeteghem, Ann Van Lembergen en Marcel Heuninck. Sinds deze maand is Kenny Bosman er bij gekomen.”

Alle cursisten die voldoende hebben gescoord kregen een getuigschrift in de handen. Dit diploma is niet alleen een bevestiging van hun inspanningen, maar op basis daarvan kunnen ze in aanmerking komen voor een sociale woonst, als ze natuurlijk ook aan andere voorwaarden voldoen.”

Het volgende schooljaar vangt aan op dinsdag 12 september.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk