Werken plein gemeentehuis Ternat van start

Dit project kadert in het klimaatactieplan dat dit jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Door het plein te ontharden kan het water beter en sneller doorsijpelen. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. In een tweede fase (rond 30 oktober 2023) worden de ontharde vakken beplant..

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland