Blauwe zone voor buitenring Ternats Marktplein

In een druk bijgewoonde commissie mobiliteit werd vorige dinsdag gedebatteerd over de mobiliteitsproblemen van de gemeente Ternat. Een voorstel van Angelo Van Wilderen (CD&V) kon rekenen op de steun van de meerderheid. Zo komt er een blauwe zone aan de buitenring van het Ternatse Marktplein, d.w.z. dat aan de handelszaken beperkt parkeren wordt ingevoerd.

Angelo Van Wilderen: ‘Wij willen als CD&V ons steentje bijdragen aan een betere mobiliteit in Ternat. Er gebeurt momenteel zeer weinig, er is nog altijd geen nieuw mobiliteitsplan en de schepen van mobiliteit antwoordt nauwelijks op vragen over zijn beleid. Wij stelden dus voor om een blauwe zone in te voeren, niet op het plein zelf maar op de ring rond het Marktplein.

Dat moet verhinderen dat een hele dag lange dezelfde voertuigen de parkeerplaatsen inpalmen, bijvoorbeeld van mensen die aan carpooling doen. De controle op het naleven van de beperkingen zouden wij aan een derde partij kunnen overlaten zodat onze politie die taak er niet nog eens moet bijnemen’.

Ronald ParysBurgemeester Ronald Parys: ‘Het voorstel voor een blauwe zone past perfect in onze beleidsplannen. De markt wordt volledig herschikt en ook het parkeerbeleid op het Marktplein en daarrond wordt aangepakt. Het vaststellen van inbreuken op de blauwe zone is geen kerntaak meer voor onze politie en wordt toevertrouwd aan een externe firma. Daarvoor moet natuurlijk een aanbesteding volgen.

Wij denken de blauwe zone en de voorziene herschikking in de eerste helft van volgend jaar te kunnen realiseren. Wij zullen dan ook strenger optreden tegen bestuurders die de beperkingen van de parkeerduur met de voeten treden. De uitgaven om de nieuwe parkeerregels te realiseren zijn beperkt tot nieuwe belijning en een paar verkeersborden’.