Politie Leeuw verzegelt illegaal lompenbedrijf

De lokale politie van Sint-Pieters-leeuw heeft donderdag op de Bergensesteenweg een lompenbedrijf verzegeld op basis van brand- en werkveiligheid.

De politie voerde samen met de sociale inspectie een controle uit in het bedrijf waar op het ogenblik van de controle negen arbeiders aan het werk waren.

De lokale politie trof er vijf illegalen. Zij werden voor verder onderzoek meegenomen naar het commissariaat.

Ze kregen, na contact met de dienst Vreemdelingenzaken, een bevel betekend om onmiddellijk het grondgebied te verlaten met inreisverbod van twee jaar.

Door de sociale inspectie werden diverse inbreuken vastgesteld op illegale tewerkstelling, RSZ- en RVA-wetgeving en welzijn op het werk.