Dit voorjaar sterke hinder verwacht in Vollezele

In het voorjaar van 2023 krijgt de Ninoofsesteenweg (N255) in Vollezele ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat een nieuwe laag asfalt. Over een afstand van ongeveer 200 meter vernieuwt de aannemer de bovenste laag asfalt in twee verschillende fases.

Dit houdt in dat eerst de bovenste laag asfalt van de rijweg afgefreesd wordt en nadien een nieuwe laag asfalt en nieuwe markeringen aangelegd worden. De concrete timing en hinder wordt nog besproken met het gemeentebestuur en de aannemer. Het kruispunt van de Ninoofsesteenweg (N255) met de Langestraat en de Repingestraat wordt tijdens de werken geregeld met vier tijdelijke verkeerslichten. De bestaande verkeerslichtenregeling wordt dan op non-actief gezet. 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland