Vanbreuze project kan stationsomgeving helemaal hertekenen

Sedert de sluiting van Vanbreuze, handel in tweedehands kleding en verwerking van lompen, is de stationsbuurt een stuk troostelozer geworden. Lege fabriekshallen zijn niet altijd een fraai zicht. Maar verlaten fabrieksterreinen, zeker als die aansluiten op de dorpskom van een gemeente, zijn ook een gegeerd goed bij projectontwikkelaars.

Nadat projectontwikkelaar Builprom uit Antwerpen een stedebouwkundige aanvraag voor groepswoningbouw van 161 entiteiten (lees: 161 appartementen) al een keertje terugtrok werd nu een nieuwe aanvraag ingediend. Op de terreinen van de voormalige lompenfabriek zouden niet alleen 161 nieuwe wooneenheden komen (op het voorste deel dat aan de Fabrieksstraat grenst) maar ook een pendelparking (zone 2 op het Ruimtelijk Uitoveringsplan). Een gedeelte van de huidige gemeentelijke pendelparking zou dan mogen bebouwd worden.

Mobiliteit

De plannen van de bouwpromotor zorgen niet alleen voor nieuwe woongelegenheden maar ook voor een aantal problemen. Zo zou de toegang tot het nieuwe project voor extra  verkeersdruk zorgen in de (smalle) Fabriekstraat en de al even smalle Stationsstraat (eenrichtingsstraat van het station richting Kouterlaan). “Daarom dringt Opwijk bij de promotor aan op een derde ontsluiting naar de Ringlaan,” zegt schepen Inez De Conninck (N-VA).

De ruimtelijke druk op de zone rond de Fabriekstraat wordt nog groter als je er rekening mee houdt dat op de voormalige voetbalvelden van KSK Opwijk het project ’t Walleke zal gerealiseerd worden, ook al goed voor 120 wooneenheden (appartementen). Hier werd gekozen voor een ontsluiting via de Ringlaan en de Beekveldstraat om de verkeersdruk in de Fabriekstraat niet nodeloos te verhogen. Maar dan wordt de Ringlaan wel flink zwaarder belast. 280 woongelegenheden brengen allicht meer dan 500 wagens meer op de weg.

Tekortkomingen

Het project Builprom (Vanbreuze) moet ondergrondse parking voorzien met twee in- en uitgangen zodat er in de omliggende straten geen bijkomende parkeerdruk is. In de Fabriekstraat zouden wel een aantal parkeergelegenheden verdwijnen wat problematisch is omdat heel wat (oudere) woningen er geen eigen garage hebben.

“Belangrijk is dat we alle moeite van de wereld doen om de tekortkomingen in het RUP op het vlak van impact op  de mobiliteit recht te trekken door een stedenbouwkundige last op te leggen aan de ontwikkelaar. Die last is concreet vragen dat hij eigendom aankoopt om ontsluiting te maken,” zegt schepen De Coninck. (Klik op de afbeelding om te vergroten)