Zes nieuwe straatnamen, ook voor 'vergeten' straat

In Opwijk komen er vijf nieuwe straatnamen als de gemeenteraad dinsdagavond akkoord gaat met de laatste agendapunten van de gemeenteraad. Meestal gaat het om nieuwe straten, soms zelfs nog aan te leggen, maar één van die straatnamen wordt gegeven aan een straat waarvan men niet wist dat ze (gedeeltelijk) ook op Opwijks grondgebied lag. De zogenaamde ‘verkavelingsbaan langs den elentriek’ krijgt, net zoals de Merchtemse helft, de naam Eyckstraat (zie foto Google Earth) mee.

De straatnamen werden voorgesteld door het Gemeentelijk Archief en kregen een positief advies van de Opwijkse cultuurraad. De vier andere voorgestelde straatnamen zijn: Kruiskensveld (voor een verkaveling nabij Steenweg, Molenstraat en Heerbaan, Smidseweg (voor een bouwproject langs de Heirbaan), Vlaamse Staak (voor de straat in de nog aan te leggen, gelijknamige bedrijvenzone te Nijverseel) en Krookaard (voor de verkaveling nabij de Wallekensweg).