Nieuwe Opwijkenaren leren Nederlands

De taal begrijpen en spreken van je buren, is een belangrijk instrument van integratie. Niet minder dan 85 ‘nieuwe Opwijkenaren’ leerden het voorbije schooljaar Nederlands in lessen voor anderstaligen, georganiseerd door het Opwijks OCMW. Vorig jaar waren dat er 48. Hun aantal is dus op één jaar tijd bijna verdubbeld.Nederlands voor 3

De proclamatie of uitreiking van een getuigschrift groeide vorige week uit tot een gezellig en kleurratie. Niet minder dan 85 ‘nieuwe Opwijkenaren’ leerden het voorbije schooljaar Nederlands in lessen voor anderstaligen, georganiseerd door het Opwijks OCMW. Vorig jaar waren dat er 48. Hun aantal is dus op één jaar tijd bijna verdubbeld.Nederlands voor 2

De proclamatie of uitreiking van een getuigschrift groeide vorige week uit tot een gezellig en kleurrijk feestje. Onder de cursisten zijn er heel wat mensen van Afrikaanse oorsprong en één onder hen, Gean Tanama, is een goede zanger. Hij zorgde, samen met een vriend gitarist, voor swingende Afrikaanse muziek die zelfs OCMW-voorzitter Patrick De Smedt en projectleider Viviane Thomas tot een dansje wist te verleiden.

Voor het eerst namen ook een achttal kinderen deel aan de taallessen, wat door de directies van de scholen erg geapprecieerd werd. Zij toonden zich trouwens al de vlotste sprekers.