Opwijks OCMW huldigt vrijwilligers

Het Opwijkse OCMW greep de Vlaamse Week van de Vrijwilligers aan om zijn eigen vrijwilligers in de bloemetjes te zetten. Het OCMW kan rekenen op 65 vrijwilligers die samen in 2014 zo’n 7.300 werkuren presteerden.

Met 85 uur per bewoner per jaar scoort Opwijk zeer goed, zij behoren daarmee tot de top 6% in Vlaanderen.

Voor de vrijwilligers was er een welkomdrankje, het Vlaamse topgerecht frietjes met stoofvlees, een leuke attentie en een paar bijscholingsmomenten. De grootste groep van de Opwijkse vrijwilligers wordt ingezet in het cafetaria en bij de  koffiebedeling.