Kruispunt Dansaertlaan-Guido Gezellestraat twee weken dicht

Vanaf maandag 16 maart is het kruispunt van de Robert Dansaertlaan en de Guido Gezellestraat volledig afgesloten voor een heraanleg.

De werken duren een tweetal weken.

Het kruispunt wordt aangepakt om met de in- en uitrit van het nieuwe Dansaertpark het verkeer vlot te laten verlopen. De op- en afritten van de Ring R0 zijn wel bereikbaar.

De Guido Gezellestraat kan wel nog ingereden worden vanuit de Brusselstraat, maar enkel verlaten worden in de richting van Sint-Agatha-Berchem.

Lijnbus 355 bedient tijdelijk geen haltes in de Bosstraat en R. Dansaertlaan.

Schoolbus 572 die de Ring verlaat op de Dansaertlaan volgt de omleiding via de Elzenstraat en Bosstraat.