MAI en MOZA-IK starten onderwijs van type 9

Er verandert heel wat voor het bijzonder onderwijs. Gevolg gevend aan een Europese richtlijn heeft de wetgever bepaald dat ‘inclusief’ onderwijs de regel moet zijn, ‘bijzonder’ onderwijs de uitzondering.

Dat wil, kort samengevat, zeggen dat jongeren met een IQ hoger dan 60 in het normale basisonderwijs of normale secundaire onderwijs terecht moeten komen. Natuurlijk bestaan daar een rits uitzonderingen op.  

OPWIJK: Lieven Boeve in gesprek met Hilde Aelbrecht van de Mai-Buso-school.

Uiteindelijk is het het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) dat knopen moet doorhakken en bepalen wie toch nog naar het bijzonder onderwijs kan.

Voor de Opwijkse scholen Moza-Ik (buitengewoon basisonderwijs), BUSO Mai en ’t Schoolhuis (buitengewoon secundair onderwijs) zorgt dat vooral voor onzekerheid: hoeveel leerlingen zullen zich op 1 september aanmelden en hoeveel leerkrachten zullen er aan de slag kunnen (blijven)?

Ludwig Van den Broeck (directeur Moza-Ik) en Hilde Aelbrecht (directeur BUSO MAI) gaven samen met hun coördinatoren en het gemeentebestuur een persconferentie om hun specifieke situatie te schetsen: zij gaan op 1 september van start met een aantal leerlingen in het type 9: aangepast onderwijs voor kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Storing).

Ludwig Van den Broeck

In de voorbije jaren hebben beide scholen een aanzienlijke ervaring met dit type leerlingen opgebouwd.

Waar de Moza-Ik tot nog toe met autigroepen werkte in een pilootproject komen er op 1 september 34 plaatsen voor ASS-leerlingen in het Type 9 onderwijs.

In het MAI krijgen 22 ASS-leerlingen een aangepaste begeleiding in hun opleiding tot zelfstandig functioneren. Beide scholen zijn buren, behoren tot twee verschillende netten (het MAI is vrij onderwijs, de Moza-Ik behoort tot het gemeentelijk net) maar kunnen uitstekend samenwerken.

‘Dat netoverschrijdend onderwijsbeleid willen we als gemeentebestuur ondersteunen,’ zegt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). Hij heeft ook acte genomen van de vaststelling dat beide scholen aan hun maximumcapaciteit zitten: er zijn 192 leerlingen in de Moza-Ik, 104 in het MAI. Vroeg of laat moet er dus opvangcapaciteit bijkomen.

‘Wij hebben onze grote nood al kenbaar gemaakt aan de subsidiërende overheid,’ zegt burgemeester Beerens. ‘En in Opwijk is die nood echt groot want ook de basisscholen De Boot, het Luikertje en De Knipoog barsten uit hun voegen’.

Opwijk rekent dan ook op een snelle verwerking van zijn dossier en op een substantiële subsidiëring (70% voor het basisonderwijs, 60% voor het secundair).