Joke Schauvliege te gast in Hamme

Op uitnodiging van Jong CD&V kwam minister Joke Schauvliege (CD&V), in de Vlaamse regering bevoegd voor landbouw, naar de gemeentelijke feestzaal in Hamme om er te praten over de landbouw in de rand rond Brussel.

Merchtem is nog een echte landbouwgemeente met 253 actieve landbouwbedrijven en 65% van het grondgebied dat voor land- en tuinbouw wordt gebruikt. Minister Schauvliege brak een lans om startende jonge landbouwers maximaal te ondersteunen.

Minister Schauvliege wond er geen doekjes om:  “ De landbouw in de Vlaamse rand kent grote uitdagingen.  De gronddruk is er erg hoog. Speculatie is zeer sterk aanwezig, zelfs op herbevestigd agrarisch gebied. De nabijheid van de grootstad Brussel brengt ook extra problemen mee. De landbouw heeft het daar vaak moeilijk mee: files, spitsuur, moeilijk oversteekbare barrières of verkeer dat geen tijd wil verliezen, maakt boeren in deze streek er niet makkelijker op.”

Minister Schauvliege gaf een overzicht van de nieuwe maatregelen en reglementeringen waarmee de landbouwers in 2015 zullen geconfronteerd worden. Belangrijk is het o.m. vastleggen van het Vlaams Stratergisch Gebied rond Brussel.

Na haar uiteenzetting nam de minister nog ruim een uur de tijd voor individuele vragen en gesprekkken. Jong CD&V toonde zich blij met de aanwezigheid van een flink aantal (jonge) landbouwers en is er vast van overtuigd dat er voor hen in Merchtem altijd een toekomst zal zijn.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk