1.048 handtekeningen tegen verkaveling Rubensveld (+ foto's)

Voor de gemeenteraadszitting van dinsdagavond overhandigde een flinke delegatie van ‘De Verenigde Straten’ een petitie tegen de verkaveling die een projectontwikkelaar plant in het woonuitbreidingsgebied Rubensveld.

Burgemeester Albert Beerens en zijn schepenen luisterden op de stoep van het gemeentehuis naar de klachten van het actiecomité. Zij vrezen een onleefbare buurt door de komst van 129 woningen en dringen er bij het gemeentebestuur op aan om geen bouwvergunning af te leveren aan de projectontwikkelaar.

Burgemeester Beerens beklemtoonde dat er vooralsnog geen dossier met bouwaanvraag op tafel ligt. Hij verzekerde de ongeruste bewoners dat het schepencollege bij het al of niet toekennen van een bouwvergunning alle argumenten, ook die van het actiecomité, in overweging zal nemen.