Opwijk wil bedrijventerrein Rodeveld snel realiseren

Het gemeentebestuur dat bestaat uit Open VLD en N-VA wil werk maken van de realisatie van het bedrijventerrein Rodeveld, op de grens van Opwijk met buurgemeente Lebbeke. Het terrein is vooral bedoeld om lokale bedrijven de kans te geven zich in een aangepast gebied te vestigen.

Als gemeente in een zogenaamd ‚Äėbuitengebied‚Äô heeft Opwijk recht op een bedrijventerrein van maximaal 5 ha. Hier mogen zich enkel bedrijven vestigen die niet hinderlijk zijn. Geen fabrieken. Aan de kant van het fietspad Leireken komt een buurtpark als bufferzone.

Het gemeentebestuur heeft al 500.000 euro gereserveerd voor het aankopen van gronden. De ge√Įnvesteerde sommen zouden gerecupereerd worden door het verkopen van terreinen aan ge√Įnteresseerde bedrijven. Dat zouden er maximum een tiental zijn.

Toegangsweg

De plannen voor een bedrijventerrein dateren al van 2003 toen de eerste versie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd goedgekeurd. Oorspronkelijk werd een toegangsweg via de buurgemeente Lebbeke voorzien maar die was daar radicaal tegen.

Het gemeentebestuur had geluk dat ze de woning op de foto kon aankopen, pal op de grens met Lebbeke maar toch nog net Opwijk. De woning wordt afgebroken om plaats te maken voor een toegangsweg naar de bedrijvenzone.